1. Verslo akceleratorius - technologijų parkas

 2. 1.

  Mes
  esame

  2011 metais, pasitelkus ilgametę kompetenciją verslumo skatinimo srityje bei užsienio partnerių gerąją patirtį, buvo įsteigta „Orchestra“ – verslo konsultantų ir finansavimo profesionalų komanda, kuri, kaip ir tikras orkestras, supranta darniai veikiančio kolektyvo vertę. Įmonės bei startuoliai turi savo unikalią idėją, kurią „Orchestra“ sustyguoja ir padeda atsiskleisti. Susipažinkime.

 3. 2.


  Komanda

  temp

  Ramūnas Bložė, Partneris

  Bankininkystės profesionalas, orkestro dirigentas, daugiau nei 20 metų atstovaujantis didiesiems bankinio sektoriaus dalyviams. Ilgą laiką išlaikydamas rinkos lyderio pozicijas verslo bankininkystės srityje, Ramūnas dirba su įvairaus dydžio verslo subjektais. Ilgainiui perėjęs į investicinės bankininkystės sektorių, specializuojasi inovatyvių finansavimo sprendimų įgyvendinime.

  temp

  Paulius Berezuckis, Partneris

  Verslo vystymo profesionalas, orkestro koncertmeisteris. Turi daugiau nei 15 metų patirtį verslo plėtros įgyvendinime bei investicijų valdyme – tai verslo konsultavimo, finansavimo ir akceleravimo specialistas. Paulius yra privataus kapitalo fondo „Arkstone“ steigėjas, užsiima investavimu ir investicijų pritraukimu.

  temp

  Danguolė Dragūnienė, Konsultantė

  Strateginio verslo planavimo bei projektų valdymo profesionalė. Turi daugiau nei 15 metų patirtį projektų įgyvendinimo ir jų vykdymo bei kokybės kontrolės užtikrinimo srityse, ilgametę patirtį projektinių paraiškų rengime Bendrajai Programai, ES Struktūrinės paramos fondams ir nacionalinės paramos schemoms. Danguolė užsiima įmonių veiklos ir finansinių modelių kūrimu.

  temp

  Linas Eriksonas

  Inovacijų vadybos profesionalas, turintis 15 metų pokyčių ir inovacijų valdymo patirtį. Linas yra mokslininkas-tyrėjas-ekspertas, MTEP (mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros) specialistas. Konsultuoja verslo modeliavimo, technologijų vertinimo ir Europos Sąjungos fondų finansavimo pritraukimo joms vystyti klausimais.

Susipažinkim